Höjd fordonsskatt

Publicerad: 2021-05-06   Uppdaterad: 2021-05-02

Nu är det helt klart. Den första april höjs fordonsskatten på nyproducerade förbränningsbilar och hybrider. Regeringens förslag som presenterades i höstas har nu passerat genom alla instanser.

Det är inte bara husbilsägarna som råkar ut för en kraftig skattehöjning. Detta drabbar även de som har husvagn och planerar att köpa en ny, potent dragbil. Nya, renodlade förbränningsbilar kommer nämligen också att bli dyrare att äga, skattemässigt sett.

Detta gäller diesel- och bensindrivna bilar som registreras från och med den 1 april och släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer. Höjningen är 25 kronor per gram per kilometer för utsläpp utöver ovan nämnda 90 g/km. Precis som tidigare sänks skatten efter tre år.

Bonus-malus-systemet har tidigare kritiserats från flera håll. Bland annat har expertmyndigheten Konjunkturinstitutet skrivit till regeringen och föreslagit att systemet ska skrotas eftersom det går back ekonomiskt.

Syftet med bonus-malus är enligt regeringen att ”förstärka miljöstyrningen och påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta”.

Fotnot: Exempelvis får en Volvo V60 B4 (Diesel) som släpper ut 135 gram CO2/km en skattehöjning på 1 125 kronor per år.

Rulla till toppen