131 nya naturreservat

Publicerad: 2021-06-07   Uppdaterad: 2021-05-24

Under 2020 ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddade för framtiden.

Med de 131 nytillkomna finns det nu totalt 5 242 naturreservat i Sverige (i yta över 5 miljoner hektar). 

–Det tillkom färre nya naturreservat under 2020 än under tidigare år, men i gengäld är ökningen av skyddad areal väldigt stor. Det mesta av utökningen är marina reservat, det vill säga havsmiljöer, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och arter för att bevara biologisk mångfald. Det kan även handla om att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

Rulla till toppen