Bara fyra av tio kollar gasolen

Publicerad: 2021-08-30   Uppdaterad: 2021-08-25

Fram till april 2009 kontrollerades gasolen obligatoriskt på samtliga husvagnar och husbilar. 2020 års besiktningsstatistik från Bilprovningen visar att andelen numera är mer än halverad.

Detta är oroväckande eftersom läckage och trasiga slangar, som är de vanligaste bristerna, kan orsaka otäcka olyckor och i sämsta fall få allvarliga konsekvenser för en hel campingplats. 

Att årligen kontrollera gasolutrustningen i husvagnen eller husbilen är viktigt för att undvika brand och explosion, samt att känna sig trygg på vägen eller på camping- eller ställplatsen. 

Statistik från Bilprovningen visar att andelen husvagnar och husbilar som genomgick en gasolkontroll under 2020 uppgick till 41 procent. 

– Följderna av läckage kan bli ödesdigra. I värsta fall kan gasen antändas. Därför är det oroväckande att allt färre väljer att göra en gasolkontroll, säger Per-Anders Blommefors, besiktnings-ansvarig på Bilprovningen.

Av de kontrollerade fordonen hade 3 procent brister, varav majoriteten (80 procent) utgjorde läckage i gasolinstallationens täthet, följt av skadade gasolslangar (11 procent).

– Jag vill betona vikten av att inte begränsa gasolskåpets ventilation och att inte fylla skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd. Det är också viktigt att se över gasolslangarna och byta ut dem vid eventuella torrsprickor, fortsätter Per-Anders Blommefors.

Rulla till toppen