Hitta rätt försäkring

Publicerad: 2021-10-13   Uppdaterad: 2023-04-18

Drygt 100 000 personer i Sverige äger en husbil. Semester i campingfordon lockar allt fler, inte minst under pandemin. Nu presenterar Konsumenternas Försäkringsbyrå en ny oberoende jämförelse av försäkringar för husbilar.

Det finns flera saker man bör tänka på när man ska teckna en husbilsförsäkring. Kontrollera exempelvis vilken hjälp man får om man måste avbryta semestern, vilken ersättning man får om saker skadas och om det blir skador i fordonets boendedel.

– Vi har gjort en detaljerad genomgång. Det finns flera viktiga skillnader i de försäkringar som försäkringsbolagen erbjuder. Det lönar sig därför att jämföra innehållet och att inte bara titta på priset, säger Helen Bernerfalk, jurist och expert inom motorförsäkring.

Husbilsförsäkringar är mer omfattande än vanliga bilförsäkringar. I både halv- och helförsäkringar ingår för det mesta även skydd för personliga saker, semesteravbrott och utrustning som är normal för husbilar, till exempel förtält. Självrisken kan också variera stort mellan olika försäkringsbolag.

Hitta rätt försäkring
Att hitta rätt försäkring kan vara en djungel. Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se) gör oberoende jämförelser.

Semesteravbrott: Ofta ingår det ett skydd för semesteravbrott i halvförsäkringen, men ibland kan det krävas en helförsäkring. Om olyckan skulle vara framme kan man få kontant ersättning i 21–45 dagar om husbilen inte kan användas. Ersättningen är i regel 300–500 kronor per dag. Några bolag är generösa och ersätter istället större delen av hyreskostnaden för en husbil eller personbil.

Personliga saker: Skyddet för saker (personlig egendom) som man tar med på semestern varierar mellan 20 000 och 80 000 kronor. För stöldbegärlig egendom, som exempelvis mobiler och datorer, kan högsta ersättning vara allt från 5 000 till 50 000 kronor.

Maskin- och glasskador: Det är viktigt att titta på hur länge maskinskadeförsäkringen gäller. För husbilar varierar den mellan åtta till tio år och från 10 000 till 15 000 mil. Självriskerna för att byta en glasruta varierar mellan 1 500 kronor och 35 procent av skadekostnaden. Ett byte av vindruta kan kosta 20 000 kronor och den procentuella självrisken blir då 7 000 kronor.

Vattenskador: Vagnskadeförsäkringen gäller även för skador som orsakats av läckage från tank- eller ledningssystemet i boendedelen. Ersättningen varierar från ett högsta ersättningsbelopp på 20 000 kronor till obegränsad ersättning för hela skadekostnaden.

Allrisk och hushållsmaskiner: Allrisk kallas också för drulle eller utökat skydd. Det finns inte hos alla bolag. När allrisk ingår kan det omfatta: plötslig och oförutsedd skada i boendedelen, nyckelförlust och feltankning. Några bolag ersätter också hushållsmaskiner och klimatanläggning i boendedelen om den har gått sönder.

–Ni kanske är flera som reser tillsammans under semestern. Om någon som inte är folkbokförd på din adress, till exempel ett vuxet barn, kör husbilen kan man hos vissa försäkringsbolag få betala en extra vagnskadesjälvrisk på upp till 10 000 kronor, säger Gustav Jonsson, jurist och expert inom motorförsäkring.

Rulla till toppen