Vi fortsätter att rattsurfa!

Publicerad: 2022-06-14   Uppdaterad: 2022-06-11

Trots förbud är det fortfarande vanligt att vi i Sverige använder oss av mobiltelefonen när vi kör bil.

Sedan 2018 är det förbjudet att använda mobiltelefoner, eller annan handhållen kommunikationsutrustning, i samband med körning. Lagen infördes med starkt folkligt stöd sedan Transportstyrelsen konstaterat att rattsurfande förekommit i samband med många olyckor.

Utan hänsyn till förbudet och fast allt fler fordon har inbyggd telefonifunktion är det vanligt att man använder sin handhållna mobil när man kör på de svenska vägarna.

Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar har undersökt problemet. Mätningar utfördes på ett femtontal orter i hela landet och omfattade 18 000 fordonsobservationer. Det framgick att fem procent av förarna rattsurfade. 

–Det är allvarligt att rattsurfandet fortfarande är så utbrett. Var tjugonde trafikant höll i och använde telefonen i vår mätning. Med det faktum att vi bara har observerat fordonen under en kort sekvens av färden visar att rattsurfandet är betydligt mer utbrett än så, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

– Detta måste förändras och att sluta med handhållen mobil måste bli lika självklart som att använda bilbälte vid färd. Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Det räcker med att titta bort i två sekunder i 40 km/h för att hinna köra 22 meter utan kontroll.

Rulla till toppen