Många däckexplosioner på husvagnar

Publicerad: 2022-11-03   Uppdaterad: 2022-10-29

Var sjätte husvagn har råkat ut för minst ett däck-haveri de senaste tio åren. Över hälften av haverierna var däckexplosioner. Det visar en undersökning från Svenska däcksäkerhetsrådet där 7 500 husvagns-ägare deltog.

På husvagnsdäck är det betydligt vanligare med skador som till exempel sprickor eller separation av slitbanan jämfört med ett personbilsdäck.

– Vår besiktningsstatistik visar att anmärkningar på däck på grund av skador är mer än dubbelt så vanliga för husvagnar jämfört med för personbilar, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

För att öka kunskapen om däckhaverier på husvagnar genomförde Svenska däcksäkerhetsrådet sommaren 2021 en undersökning, där 7 500 husvagnsägare deltog. En enkät skickades ut genom Caravan Club, SCR Svensk Camping och Folksam.

Av undersökningen framkom att var sjätte husvagnsägare hade råkat ut för minst ett däckhaveri på husvagnen under den senaste tioårsperioden. Med däckhaveri menas en hastig punktering och inte pyspunka. Drygt hälften angav att det blev en däckexplosion.

Däck på fordon som står mycket stilla är extra utsatta, särskilt däcken på den soliga sidan. En annan viktig fråga är belastning och rätt däcktryck.

– För hög belastning eller för lågt däcktryck är direkt förödande för däcken. Däcken blir då för varma, vilket skyndar på åldrandet och kan också leda till däckhaveri, säger Dennis Alexis, informationschef på STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization.

Nästan hälften av alla som deltog i undersökningen angav att de inte kontrollerade däcktrycket på husvagnen tillräckligt ofta. Tre av tio som deltog i undersökningen fick skador på husvagnen i samband med däckhaveriet, från lättare skador på hjulhus och golv till totalhaveri.

Även om ingen angav att däckhaveriet ledde till personskador upplevde fyra av tio en viss eller stor risk för att en trafikolycka skulle inträffa. Många lyfte fram hur farligt det är att bli stående på vägrenen och där utföra ett däckbyte, med risk för att bli påkörd av andra fordon.

Enligt Trafikverket får cirka tre personer per år sätta livet till när de får punktering, motorstopp eller liknande längs motorvägar eller mötesfria 2+1-vägar. En klar majoritet av de tillfrågade i undersökningen ansåg att mönsterdjupet var bra och att däckens skick i övrigt var bra vid tiden för det senaste däckhaveriet.

Mattias Hjort, forskningsledare på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, menar att med en mer noggrann kontroll av däcken hade kanske många däckhaverier kunnat undvikas:

– Som husvagnsägare bör man regelbundet inspektera däcken för att upptäcka sprickor eller andra skador. Man ska också kontrollera däcktrycket flera gånger under säsongen. Det är dessutom bra att täcka över däcken och skydda dem från solljus om husvagnen står stila under längre perioder.

Rulla till toppen