Kabe har köpt S.Karosser

Publicerad: 2022-11-26   Uppdaterad: 2022-11-23

Den 1 september 2022 förvärvade KABE Group AB samtliga aktier i S. Karosser Aktiebolag i Dorotea.

S. Karosser tillverkar och säljer campers som enkelt lyfts på och spänns fast på ett pickupflak. Företaget, vars verksamhet bedrivs i Dorotea, tillverkar även utställningsbilar för diverse profilprodukter.

De har cirka 20 anställda och omsättningen uppgick till drygt 33 miljoner SEK under det senaste räkenskapsåret, med ett rörelseresultat justerat för engångsposter om cirka 2 miljoner SEK.

Förvärvet innebär även framtida investeringar i S. Karossers produktionskapacitet med målsättning att dubblera denna. Nuvarande ledning för företaget kommer fortsatt att leda det. Genom förvärvet förstärker KABE sin position inom ett segment där den pågående elektrifieringen av fordon bidrar till framtida potential och tillväxt.

– S. Karosser är ett bra tillskott till koncernens produktportfölj. Genom förvärvet når KABE nya återförsäljare och kunder inom Mobile Living, säger Alf Ekström, koncernchef för KABE Group.

Rulla till toppen