Sveriges mest stulna bilmärken

Publicerad: 2022-12-02   Uppdaterad: 2022-11-23

Både stölder av bilar och reservdelar minskar något i Sverige. Under årets första sex månader stals fem procent färre bilar (2 984 stycken), jämfört med motsvarande period i fjol.

Volvo är fortsatt tjuvarnas favoritmärke följt av Volkswagen, Audi och Toyota, enligt en ny rapport från Larmtjänst. Trots att trenden går åt rätt håll menar försäkringsbolaget Trygg-Hansas motorexpert, Stefan Brala, att tullens utökade befogenheter inte räcker för att stoppa utförseln av stulna bilar och bildelar ur Sverige.

En majoritet av stölderna sker i storstadsregionerna och polisregion Stockholm är fortsatt i topp. Man beräknar idag att mellan 70 och 90 procent förs utomlands av internationella stöldligor, enligt en tidigare rapport från Trygghetskommissionen. Av de som stals under första halvåret 2022 har 24 procent fortfarande inte återfunnits, vilket är i nivå med föregående år. 

– I samhällsdebatten verkar de flesta vara överens om att Sverige behöver fler tulltjänstemän och nyligen överlämnade statens utredare ett delbetänkande med förslag om att införa en ny tullbefogenhetslag, säger Stefan Brala.

Även stölder av specifika delar har minskat något. Fabrikatet som är mest utsatt är BMW (67 procent). Främst stjäls navigationssystem och krockkuddar från BMW medan strålkastare är mest eftertraktade från Volvobilar.

Motorexpertens råd:

• Förvara nyckeln i en plåtlåda eller ett skyddsfodral (RFID-påse) om du har en ”key-less-bil”, då minskar risken att tjuvarna kapar signalen till bilen i en så kallad reläattack.

• Använd gärna rattkrycka. Även om tjuven lyckas stjäla din nyckelsignal kommer det att ta längre tid att stjäla bilen, vilket gör den mindre stöldbegärlig. 

• Lägg inte nyckeln i hallen, oavsett om bilen har ett traditionellt billås eller är av nyare modell – tjuven vet att bilnyckeln ofta ligger där.

• Undvik att parkera på mörka platser där det rör sig lite folk – parkera hellre där det är mycket rörelse, för att minska möjligheten för tjuven att arbeta ostört.

• Om du har ett garage – använd det! Det är lätt att garaget förvandlas till ett förråd istället för en säker förvaringsplats för bilen.

• DNA-märk stöldbegärliga bildelar med dekalerna som medföljer när du köper MärkDNA.

• Installera spårsändare så blir det lättare att hitta bilen vid en stöld. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag innan du köper spårsändaren för vägledning kring vilken produkt som rekommenderas.

Rulla till toppen