Hon vill se tryggare rastplatser

Publicerad: 2023-01-24   Uppdaterad: 2023-01-16

Nästan varannan bilist, 45 procent, känner otrygghet inför att stanna på en rastplats under kvällstid. Nu vill Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige, se ökade trygghetssatsningar.

– En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare. Trötthet är en bidragande orsak vid uppåt 40 procent av alla olyckor. Trygga rastplatser som möjliggör pauser längs vägen är därför avgörande för trafiksäkerheten, säger Caroline Drabe.

M Sverige menar att ett av problemen är tillgängligheten.

– Antalet rast- och uppställningsplatser måste öka eftersom det är trångt på många håll. Åtskilliga rastplatser är fyllda av lastbilar vilket gör att bilister antingen inte kan parkera eller känner sig för otrygga för att stanna, säger Caroline Drabe.

En hög andel av de befintliga rastplatserna behöver dessutom trygghetsförbättras. Trafikverket har identifierat 125 prioriterade platser utmed stamvägnätet med behov av kompletteringar i form av utökad belysning, närvarostyrd belysning och avskärmning.

– Det behövs åtgärder för att göra rastplatserna tryggare. Det handlar om åtgärder gällande infrastruktur, belysning och kameraövervakning. Att platserna är välskötta och städade ökar den upplevda tryggheten. En tydligare polisiär närvaro på vägarna krävs för att minska den brottslighet som förekommer på rast- och uppställningsplatser, avslutar Caroline Drabe.

Rulla till toppen