På gång – nytt körkortsdirektiv

Publicerad: 2023-06-22   Uppdaterad: 2023-06-22

Med drygt tio år på nacken är det dags att ersätta det nuvarande körkortsdirektivet med ett nytt. Och det kan bli 4 250 kg totalvikt med B-körkort.

Det var den 19 januari 2013 som det nuvarande körkortsdirektivet trädde i kraft. Mycket har hänt sedan dess, därför presenterade EU-kommissionen ett första utkast till ett nytt körkortsdirektiv den 1 mars.

Syftet med det nya direktivet är att ytterligare harmoniera körkortsreglerna i de olika medlemsländerna, att öka trafiksäkerheten – man siktar på noll omkomna i trafiken år 2050 – att göra körkortet svårare att förfalska samt att förenkla körkortsbytet för den som flyttar från ett EU-land till ett annat. 

I utkastet föreslås också att det med enbart B-behörighet ska vara tillåtet att köra fordon som har en totalvikt på upp till 4 250 kg. Detta ska dock endast gälla fordon som drivs med ett alternativt drivmedel – exempelvis biogas eller el – och det kommer bara att tillämpas för förare som haft B-behörighet i minst två år (detta har sedan tidigare införts som nationellt undantag i några länder). Med enbart B-behörighet blir det dock inte tillåtet att dra någon släpvagn bakom en bil med den högre totalvikten.

Eftersom det i dagsläget knappt finns några fritidsfordon avsedda för alternativa drivmedel, och det säkerligen kommer att dröja ett antal år innan chassitillverkarna kan erbjuda sådana basfordon i någon större omfattning, menar branschen att en höjning till 4 250 kg bör omfatta alla typer av fordon – oavsett drivmedel.

Åsikten stöds av representanterna för bland annat Tyskland, Frankrike, Bulgarien och Finland, medan man i Nederländerna menar att förändringen i första hand bör omfatta husbilar och eldrivna transportbilar. Inom kommissionen anser man att den föreslagna kopplingen till enbart alternativt drivna fordon skulle innebära ett bidrag till en bättre miljö.

Vidare hävdas från vissa medlemsstater att en ökning av B-körkortsbehörigheten med 750 kg till 4 250 kg skulle öka risken för olyckor och därigenom ha negativa effekter på trafiksäkerheten.

De undersökningar som gjorts i bland annat Tyskland har dock visat att olycksrisken med husbil är mycket liten. Förslaget kommer nu att gå till Europaparlamentet för en första behandling, och därefter till Europarådet. Om ståndpunkterna då inte ligger alltför långt ifrån varandra kan det vara möjligt att slutföra lagstiftningsprocessen redan under 2023, som kommissionen har aviserat.

Det är dock ännu oklart när den nya lagstiftningen kan träda i kraft, men en implementering från 2025 skulle kunna vara tänkbar. Det kan också vara möjligt att det blir ett successivt genomförande av det nya körkortsdirektivet.

Rulla till toppen