Oroväckande få kontrollerar gasolen

Publicerad: 2023-09-21   Uppdaterad: 2023-09-19

Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen bara 40 procent.

Siffrorna kommer från Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022. Utvecklingen är oroväckande eftersom bristerna kan få allvarliga konsekvenser som brand med fara för liv. För att känna sig trygg i sin husvagn eller husbil och undvika risken för gasololyckor är det viktigt att göra regelbundna kontroller av just denna utrustning.

Nära 17 000 husvagnar och husbilar besiktigade Bilprovningen under fjolåret. 3,1 procent av dessa fordon hade brister i gasolinstallationen. Majoriteten av felen (86,4 procent) utgjordes av läckage följt av skadade slangar (8,2 procent). Enligt uppgift var andelen husvagnar med brister större än andelen husbilar.

– För oss som månar om säkra fordon och dito förare är en kontroll av gasolutrustningen A och O eftersom ett eventuellt läckage kan få allvarliga konsekvenser. I värsta fall skulle gasen kunna antändas och orsaka skador eller dödsfall, säger Per-Anders Blommefors, som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bildtext: Husvagnarna hade fler brister på gasolutrustningen än husbilarna (4,1 vs 2,3 procent).

BILPROVNINGENS TIPS

• Gör regelbundna kontroller av gasolinstallationerna.
• Kontrollera packningen på anslutnings- och reduceringsventilen till gasoltuben. Vid skada byt packning.
• Se till att gasolskåpets ventilation är öppen.
• Fyll inte skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd.
• Se över och byt ut gasolslangar om eventuella torrsprickor finns.
• Installera om möjligt ett så kallat gasollarm.

Rulla till toppen