Hoten mot svensk camping

Publicerad: 2023-11-23   Uppdaterad: 2023-11-19

Det största hotet mot den framtida tillväxten inom svensk campingnäring är beskattningen av nya husbilar, personbil klass II. Det framkom under det branschsamtal som arrangerades på mässan.

– Får vi ytterligare en höjning av fordonsbeskattningen som innebär ett årligt skatteuttag på 36 000–44 000 kronor per husbil under de tre första åren, är risken stor att tillverkare, återförsäljare och i förlängningen även campingindustrin drabbas mycket negativt. Inom husbilsnäringen kommer vi att få många konkurser. Allt förorsakat av en orättvis beskattningsmodell, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF.

Tillsammans med tre andra bransch- och intresseorganisationer, Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen, driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen.

De förespråkar en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det framförs.

– Nu beskattas husbilen för en genomsnittlig körsträcka för lätta transportbilar på 1 800 mil, medan den i realiteten är knappt 600 mil för vårt fordonsslag. Skatt ska vi betala, men den ska vara rättvis. Därför vill vi att beskattningen beräknas utifrån ett ”index” baserat på genomsnittlig årlig körsträcka för fordonsslaget, alternativt att vi gör som i Tyskland där de tar ut en platt årsskatt för husbilar, säger Per Nilsson.

Frågan har gått så långt att HRF lämnat in en hemställan till Finansdepartementet.

– Vi vet att tjänstemän på både Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar med framtida beskattningsmodeller av såväl personbilar som lätta transportbilar. Det sker utan att skilja ut husbilen, vilket vi är livrädda för. Arbetet med att bilda ett Riksdagens Campingnätverk har också påbörjats. En första träff är inplanerad i november, säger Per Nilsson.

Rulla till toppen