Vädjan till ministrar

Publicerad: 2023-11-24   Uppdaterad: 2023-11-19

Nu hotas åter husbilssektorn av nya och orättvisa skattehöjningar. Vad ska vi göra?

Den frågan inleder ett brev ställt dels till finansminister Elisabeth Svantesson (M), dels till näringsminister Ebba Busch (KD) undertecknat av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds ordförande och fem ledande aktörer, tillika medlemmar, inom husbilssektorn. Detta efter nya hot mot beskattningen av nya husbilar.

”En höjd skatt på nya husbilar riskerar att en hel bransch slås ut med konsekvensen att tusentals anställda blir utan jobb. Om skatteändringen blir verklighet, är det försäljning av äldre begagnade fordon och gråimport som kommer att gälla i framtiden. Något som i sin tur innebär att fordon med mycket sämre miljöprestanda och ingen utveckling när det gäller trafiksäkerhet kommer att rulla på våra vägar. Detta kan knappast vara eftersträvansvärt för en ansvarstagande politiker”, skriver de ovan nämnda aktörerna från branschen.

Husbilsindustrin i Sverige består av cirka 140 företag med ungefär 2 300 anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter om husbilar. Branschen omsätter i runda tal 27 miljarder kronor per år och säljer årligen 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar på den svenska marknaden.

Tidigare har branschen på olika sätt kunnat anpassa sig till de många förändringarna som varit inom husbilsbeskattning under det senaste decenniet. 

”Blir det som nu bereds – och kan beslutas – på tjänstemannanivå hos Transportstyrelsen och Skatteverket, då har vi kommit till vägs ände som företagare inom husbilsbranschen. Då går det inte längre att driva eller investera i affärsrörelsen”, skriver de i brevet till Svantesson och Busch samtidigt som de konstaterar att det är bråttom eftersom förändringen kan träda i kraft inom kort.

Skulle förändringen av beskattning enligt modellen ”skälig grund” bli av, beräknas den årliga fordonsskatten för nya husbilar hamna i spannet 36 000–44 000 kronor under de tre första åren.

– Vi vill att Finansdepartementet stoppar det som är på gång på Transportstyrelsen och Skatteverket, samt omedelbart påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

Fotnot: Sedan tidigare ligger en hemställan från HRF hos Finansdepartementet i frågan.

Rulla till toppen