KABE köper Nordic

Publicerad: 2023-12-21   Uppdaterad: 2023-12-20

KABE Group AB har den 20 oktober 2023 genom dotterbolag förvärvat konkursboet Nordic Specialhusbilar AB.

Alf Ekström koncernchef för KABE Group AB.

Genom denna affär har KABE förvärvat tillgångar och immateriella rättigheter som använts för att tillverka husbilar och specialfordon. Produktionen har bedrivits i över 30 år och försäljningen av specialfordon har inriktat sig mot den skandinaviska marknaden. Kunderna till dessa mer avancerade yrkesfordon finns bland annat inom vården och polisväsendet. Omsättningen uppgick under det senaste kalenderåret till drygt 30 MSEK.

Affärsområdet för specialfordon kommer att slås samman med det existerande dotterbolaget S.Karosser i Dorotea och verksamheten kommer bedrivas av dess ledning. Därtill kommer en av de tidigare ägarna (Stefan) samt även konstruktören av Nordic Specialhusbilar fortsatt vara aktiva i den nya ägarstrukturen.  

Genom detta förvärv förstärker KABE sin position inom ett segment riktat mot företag och offentlig verksamhet. Det innebär att produktionskapacitet i koncernen kan användas än mer effektivt och att de får tillgång till en helt ny del av marknaden. Målsättningen är att uppnå synergieffekter gällande inköp av insatsmaterial och utveckla verksamheten internationellt.

– Nordic är ett bra tillskott till koncernens produktportfölj. Genom förvärvet når KABE nya kunder och marknader vilket skapar förutsättningar för framtida tillväxt och kontinuitet, säger Alf Ekström, koncernchef för KABE Group AB, i ett pressmeddelande.

Rulla till toppen