Intresset för camping ökar och ökar

Publicerad: 2023-12-22   Uppdaterad: 2023-12-20

Allt fler svenska campare tillbringar längre tid i sina campingfordon. Det visar en undersökning, genomförd av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).

– Förklaringen är att fler använder sina husvagnar och husbilar över stora delar av året. Inte bara på sommaren, säger HRF:s ordförande Per Nilsson.

Intresset för det mobila livet i Sverige är inte bara grundmurat. Det ökar dessutom. Siffror från SCR Svensk Camping visar att 2022 blev ett nytt rekordår (elvaprocentig ökning jämfört med året innan). Den växande campingtrenden slår också igenom i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds HRF-enkät som genomfördes under hösten.

– Den visar tydligt att husvagns- och husbilsägare använder sina fordon mer idag än för fem år sedan, förklarar Per Nilsson.

Sverige är det land i Europa som har flest campingfordon per capita följt av Nederländerna, Danmark, Finland och Tyskland. SCR Svensk Campings statistik visar med tydlighet att campingintresset fortsätter att öka. Antalet gästnätter på svenska campingar år 2022 var 17,1 miljoner. 

– Det finns självklart flera förklaringar till den kraftiga tillväxten. Om vi tittar på utvecklingen av campingfordonen erbjuder de numera en standard som gör ”livet på hjul” enkelt och lyxigt. Väl-utrustade kök, golvvärme, sköna sängar och badrum med alla bekvämligheter är i princip standard, berättar Per Nilsson.

HRF-enkäten har bland annat frågat om hur mycket camparna bor i sina fordon i dag jämfört med för fem år sedan. Där svarar nästan hälften (44,7 procent) ”något mer” eller ”betydligt mer”. De bor i genomsnitt 30,2 nätter per år i sitt campingfordon. På frågan ”Hur tror du att du kommer att campa framöver” svarar merparten (70,2 procent) att omfattningen blir densamma, men mer än var fjärde (27,2 procent) uppger att de kommer att campa mer. Endast 2,6 procent kommer att campa mindre. Per Nilsson är inte förvånad över resultatet.

– Precis som siffrorna visar har vi i branschen haft uppfattningen att varje husvagn och husbil används mer än tidigare och att vi verkar i en bransch med fortsatt tillväxt.

Fotnot: Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund har under hösten genomfört enkäten, en webbaserad undersökning som har riktats till alla ägare av campingfordon. Den är inte statistiskt säkerställd, men ger ändå intressant och tydlig information.

Rulla till toppen