Camping får ett riksdagsnätverk

Publicerad: 2024-01-29   Uppdaterad: 2024-01-27

Riksdagen får ett nytt intressenätverk. Det är campingnäringen, anfört av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF), som bildar Camping-nätverket i Riksdagen.

– Camping och mobilt boende är en folkrörelse med en miljon utövare varje år. Dessutom står detta för majoriteten av utländska gästnätter i Sverige, något som vi lätt glömmer bort när vi diskuterar den svenska besöksnäringen, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

Syftet med nätverket är att skapa politisk förståelse för, och sprida information kring, svensk campings förutsättningar och villkor samt betydelse för tillväxt och regional utveckling. Det ska stimulera att fler riksdagsledamöter upptäcker och förstår folkrörelsen camping och dess alla möjligheter. Detta ska ske genom kunskapsutbytande dialog, föredrag och verksamhetsbesök, mellan bransch och företrädare för branschens alla företag samt intresseorganisationer, enligt programförklaringen.

Den första lunchträffen för Campingnätverket i Riksdagen arrangerades 29 november. På agendan stod bland annat en summering av campingåret 2022–2023 samt frågor kring hur vi skapar fortsatt tillväxt och stärker konkurrenskraften inom campingsektorn.

– Camping och framför allt husbilsboende är ryggraden i besöksnäringen i glesbygd, samtidigt som det finns en enorm utvecklingspotential enbart inom detta område, säger Per Nilsson.

För HRF:s vidkommande finns en huvudfråga och det är kravet på en rättvisare beskattning av husbilen.

– Glädjande är att finansminister Elisabeth Svantesson, M, efter interpellationsdebatt i riksdagen 17 november med dels Gunilla Svantorp, S, dels Thomas Morell, SD, tycks förstå problematiken med den orättvisa beskattningen och konsekvenser av den för såväl husbilsköpare som bransch, avslutar Per Nilsson.

Rulla till toppen