Pressen ökar på politikerna

Publicerad: 2024-02-02   Uppdaterad: 2024-01-27

Pressen ökar på finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, för att finna en lösning på den orättvisa beskattningen av nya husbilar.

I samband med interpellationsdebatten i riksdagen vecka 46 ställde både Thomas Morell, Sverigedemokraterna, och Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna frågor kring hur finansministern har för avsikt att agera kring eventuella förändringar av beräkningsmodellen för fordonsbeskattning enligt ”skälig grund” för husbilar, personbil klass II. Förändringar som för närvarande utreds av Transportstyrelsen och Skatteverket på uppdrag av Finansdepartementet.

I sina svar till Morell respektive Svantorp poängterade finansministern att eventuella förändringar inte får ha några oönskade, negativa, konsekvenser för branschen och konsumenterna, husbilsägarna.

Gunilla Svantorp, S, undrade även över var den hemställan som Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, skickade in till Finansdepartementet i april befinner sig. Något svar gavs inte på denna fråga från finansministerns sida.

– Från vår sida upplever vi det åtminstone som om finansministern förstår problematiken kring den orättvisa beskattningen och eventuella konsekvenser av den för såväl branschen, konsumenterna och i sin förlängning även campingnäringen, säger Per Nilsson, ordförande för HRF.

Rulla till toppen