Enklare att betala för laddningen

Publicerad: 2024-06-25   Uppdaterad: 2024-06-25

Att ladda elbilen på publika laddningsstationer kan vara ett gissel i och med olika aktörers skilda appar och betalningsalternativ. Men nu sker en förändring till det bättre.

Vid alla laddningsstationer som installeras från och med den 13 april ska bilisterna nu ha möjlighet att ladda utan att registrera sig och kunna betala med vanligt betalkort. Det beslutade Europeiska rådet i och med antagandet av regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation.

– Hittills har det varit marknaden som drivit på utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Nu börjar det bli mer fokus på användarvänlighet, konsumentskydd och reglering. Vårt mål är att laddningsstationer ska ha samma skydd och säkerhet som bensin- och dieselpumpar, säger Anders Nilsson, senior affärsutvecklare på RISE.

Laddbara fordon har en tillväxt på runt 30 procent och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för den fortsatta accelereringen av elektrifieringen. Men fram till i dag har användarvänligheten inte varit i fokus. I Sverige finns närmare 35 000 laddningspunkter. Konsumenterna behöver installera appar, registrera sig och i många fall även förskottsbetala flera hundra kronor vid varje ny registrering.

– Nu ska det bli enklare att ladda utan att registrering krävs. Det kommer underlätta för användarna, säger Anders Nilsson.

Det nya regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) antogs den 25 juli 2023 av det Europeiska rådet. Regelverket innebär en ambitionshöjning och kommer reglera hur utbyggnaden av infrastruktur ska ske inom hela EU. Krav för engångsladdning utan registrering på alla nyinstallerade laddningsstationer är en av de delar som regleras i AFIR.

Från och med den 1 januari 2027 ska dessutom alla befintliga (oavsett när de installerades) laddningsstationer ha betalningsalternativet betalkort.

Fotnot: RISE är Sveriges statliga forskningsinstitut och en oberoende neutral aktör som nu tar ett brett ansvar för konsumentskydd och personsäkerhet för Sveriges laddinfrastruktur.

Rulla till toppen