En port till kelternas historia

En port till kelternas historia

Publicerad

Ibland har man tur och snubblar över sevärdheter som man inte har en aning om. Som när vi fann Kelten Römer Museum i den lilla tyska staden Manching. Ett fantastiskt museum, perfekt placerat vid A 9 och med en ställplats just bredvid.

Timmen är sen när vi brummar fram några mil norr om München. Mörkret är kompakt och ögonen börjar kännas sega. Bordatlas konsulteras och svarar Manching – och så får det bli. Någon halvtimma senare är vi på plats, lampan släckt och vi nästan hemma hos John Blund.

Natten blir lugn och det är med utvilade sinnen som vi möter morgondagen. Solen gassar redan så vi förstår att dagen blir varm. Vid sidan av oss står ett par husvagnsekipage, men i övrigt är vi ensamma på platsen. I samband med att jag tar en titt på den service som erbjuds via en sedvanlig "sanistation" upptäcker jag en skylt som upplyser om vägen till Kelten Römer Museum. Vårt intresse väcks och vid öppningsdags finns vi på plats för att ta del av det som erbjuds.

Detta är ett stort museum och med bara två år på nacken är det också ett mycket modern sådant. Man har på ett ytterst sparsmakat sätt valt att presentera de utställda föremålen i mindre separata avdelningar, fördelade i rum som badar i ljus och rymd. Man utnyttjar också spänningen mellan ljus och mörker på ett mycket suggestivt sätt. Mycket av arbetet här i museet bygger på guidning av olika grupper, företrädesvis skolklasser från hela Bayern, men det går också bra att se samlingarna som enskild besökare. Om du säger till i kassan får du ett headset, med vilket du sedan kan gå runt i museet, stanna till vid de saker som intresserar dig och få informationen på exempelvis engelska.

 Kelterna var från början ett indoeuropeiskt folkslag som under årtusendena före Kristus bodde över stora delar av Europa. Tidigt lät de bygga befästa och muromgärdade områden på höjder. Några av dessa utvecklades till städer med hantverk och marknader. Ett av Europas största befästning fanns just här i Manching. Det var ett 380 hektar stort område, i anslutning till Donau och omgivet av en sju kilometer lång jordvall, som delvis finns bevarad in i våra dagar. Och ett bevis på den höga status som Manching haft bevisas av de många fynd av skatter man gjort i området. Den största av dessa, en guldskatt på 450 mynt hittades 1999 och finns naturligtvis på plats här i museet. Det visas även en videofilm (på tyska) om Manchings spännande historia.

Annars är det främst vardagsföremål som hjälper oss besökare att skapa en bild av kelternas värld. Kelterna är främst kända för sin järnhantering. Och man förstår snabbt att smeden stod högt i rang och vördnad, då en stor del av de utställda föremålen är skapade i detta material. Det var för övrigt kelterna som uppfann den järnskodda plogbillen. I allmänhet stod alla hantverkare högt i kurs – liksom krigare. Jordbruket däremot sköttes helt av lägre klasser och slavar.     

Museets romerska avdelning baseras mera på modeller. Vi får se ett flertal modeller av de första bosättningarna på plats och hur dessa sedan utökades, både till antal och storlek - efter hand som tiden gick. Vi möter även ett antal modeller som visar på den romerska byggtekniken, och det går inte att undvika att förbluffas av deras kunnande. Många av byggnaderna står ju faktiskt kvar än idag – lika funktionsdugliga som vid sin tillkomst. Det som ändå ger det mest bestående intrycket är de rester av romerska flodbåtar som man funnit i Donaus bottenslam – liksom, i än högre grad, den del av ett fartyg som man låtit tillverka utifrån den kunskap man skaffat sig genom de utställda fynden. Mycket intressant! Och som skandinav kan man inte undgå att se likheterna med de vikingaskepp som kom att skapa historia några hundra år senare. En videofilm ger också en mycket bra inblick i både hur de byggdes och användes.

Vid besöket får man också en karta över fyndplatser och andra intressanta platser i stadens närmaste omgivningar, många av dem i anslutning till den forna vallen. Platser som i alla fall vi kommer att besöka och ta en titt på, kommande år, då vi åter passerar Manching på väg till eller från sydeuropas sommarupplevelser.

                                                Fakta:

Kelten Römer Museum
Webbplats: www.museum-manching.de

Ställplats
GPS-koordinater: N 48 42 38 O 11 29 45
Am Keltenvall, Markt Manching

Manching

En lugn och trevlig plats för gratis övernattning och med tillgång till vatten och tömning av toalett – mot avgift.

On
Off

2180 kommentarer