Kolla gasolen!

Publicerad: 2019-12-03   Uppdaterad: 2023-04-18

Varje år sker ett antal olyckor på campingplatser på grund av bristfällig gasolutrustning. För att reda ut några frågetecken kring gasol har Husvagn & Camping kontaktat Bilprovningens expert, Morgan Isacsson.

Kolla gasolen!
Morgan Isacsson betonar vikten av gasolkontroll.

Efter en mängd allvarliga incidenter med läckande gasol i husbilar och husvagnar infördes 2002 en obligatorisk gasolkontroll. Via ett beslut från regeringen togs kontrollkravet bort den 29 april 2009. Sedan dess är gasolkontroll ett frivilligt val.

– Ett urbota dumt beslut. Enligt statistik är det närmare fem procent som har bristfällig gasolutrusning. Vanligaste felet är läckage bakom kylskåpet eller att konpackningen behöver bytas (se Husvagn & Camping sidan 15, nr 8/2019), säger Morgan Isacsson.

Dessvärre är det en del husbils- och husvagnscampare som av olika anledningar prioriterar bort denna säkerhetstjänst.

Kolla gasolen!
Den här gasolkabeln fick Morgan själv byta på sin husbil.

– Ett nyare campingfordon är oftare inne på service. När sedan husbilen eller husvagnen har blivit äldre och garantitiden har gått ut ser man det kanske inte som lika viktigt att boka tid hos närmaste serviceverkstad, säger Morgan Isacsson.

Alla husbils- och husvagns-campare bör handskas varsamt med gasol, och för allas säkerhet, inte bara sin egen, bör gasolutrustningen kontrolleras årligen. Det handlar inte ens om några stora pengar.

– En gasolkontroll kostar bara 249 kronor hos Bilprovningen och då får man svart på vitt om utrustningen är okej eller om något behöver åtgärdas, avslutar Morgan Isacsson.

Kolla gasolen!
När besiktningen är godkänd får husbils- eller husvagnsägaren ett kontrollmärke som klistras fast i gasolkofferten.

TIPS OM GASOLUTRUSTNING

• Packningar i anslutning- och reduceringsventiler ska kontrolleras vid varje flaskbyte och bör bytas ut varje år.

• Gasolslangar som utsätts för solljus bör bytas vartannat år. Övriga slangar bör bytas ut vid en ålder av tre–fem år beroende på kondition.

• Byte av reduceringsventilen rekommenderas vart tionde år. Alla reduceringsventiler är datummärkta så det är enkelt att kontrollera när det är dags.

• Täthetskontroll av gasolanläggningen, via tryckprovning, rekommenderas årligen.

Rulla till toppen