Rent och gott vatten – varje gång

Publicerad: 2024-04-16   Uppdaterad: 2024-04-15

Många som campar har en särskild dunk med tappkran för dricksvatten – och vissa köper till och med vatten på flaska. Detta kan snart tillhöra historien i och med lanseringen av vattenfiltret Alde AquaClear. Husvagn & Camping var med när det installerades i en husbil och fick samtidigt prata med produktutvecklaren.

Alde AquaClear utvecklades mitt under pågående pandemi, då bakterier började diskuteras i allt större utsträckning i branschen.

Aldes produktutvecklare Magnus Åkesson jobbade i ett nära samarbete med experter på området och tillsammans utvecklade de ett reningssystem bestående av två delar.

– I den ena delen tar vi död på bakterier med hjälp av UV-ljus. Vattnet går därefter igenom ett kolfilter där lukt och smak försvinner. Produkten neutraliserar cirka 99 procent av mikroorganismerna vid vattenflöden upp till fyra liter per minut. Kontentan blir att vattnet är helt fritt från föroreningar och kemikalier, plus att det är luktfritt och smakar gott, förklarar Magnus.

Alde AquaClear renar allt vatten, både varmt och kallt.

– I praktiken innebär det att du kan fylla på och dricka vatten direkt från vattenposten – även längre neråt Europa. Samtidigt sparar du på värmepannan eftersom inga föroreningar eller kemikalier förs in i värmesystemet via vattenpåfyllningen, säger Magnus.

Priset för vattenfiltret ligger på strax över 3 000 kronor. Produkten går att få som tillval vid nyköp, eller installeras i
efterhand. Den garanterade livstiden är 300 timmar vilket motsvarar 900 dagar om du spolar vatten 20 minuter varje dag under den tiden (om filtret kopplas till en Alde Compact 3030 visas timantalet i man-överpanelen).

Kolfiltret bör bytas en gång per säsong, i samband med vinterförvaringen då Alde AquaClear ska kopplas bort och tappas på vatten.

Magnus Åkesson Alde
Magnus Åkesson har varit drivande i utvecklingen av Alde AquaClear.

INSTALLATIONEN I FEM STEG

1. Joakim Hansson på Alde monterar ihop filtret enligt bruksanvisningen och kontrollerar att vattenpumpen har ett tryck på minst 2 bar. Oftast står trycket angivet på pumpen. 

2. Kontroll av utrymmet vid vattentanken för att se var filtret kan monteras. Placering i både horisontellt och vertikalt läge fungerar – men vattnet måste alltid pumpas nerifrån och upp för att förebygga luftfickor.

3. Kapning av färskvatten-slang, vilken ansluts till Alde AquaClear. Montering av filtret med medföljande fästanordning.

4. Medföljande strömkabel 12V DC kopplas in på tryck-sidan av pumpen och ansluts till värmepannans kretskort (gäller Alde Compact 3030, om du har en annan värmepanna väljer du filtermodellen som kommer med en extern manöverpanel). OBS! Om du har tryckpump ska pluskabeln som driver LED-enheten tas efter tryckgivaren och före pumpmotorn, vilket betyder att du får ansluta till den kabel som går från tryckgivaren och bakåt till motorns spole. För dränkbar pump är detta inte nödvändigt, då kan du ansluta till samma sockerbit som pumpen.

5. Kontakten med grön och gul ledning kopplas ihop med medföljande förlängningskabel vilken sedan ansluts till pannans kretskort. Därefter är det klart för funktionstest. 

OBS! Trycket blir något reducerat på grund av att vattnet passerar genom kolfiltret.

Rulla till toppen