Semester utan stress: Hitta lugnet

Publicerad: 2024-07-02   Uppdaterad: 2024-07-02

Sommar, semester och äntligen dags att koppla av. Eller? I en tid då många upplever stress kan det vara lättare sagt än gjort att varva ner när ledigheten väl kommer. Men det finns knep att ta till, menar organisations-psykologen och stressforskaren Niclas Almén.

Visste du att 15 procent av de som är yrkesverksamma uppger att de känner sig ganska eller väldigt stressade – och att siffran bland arbetslösa och sjukskrivna är dubbelt så hög? Detta visade sig då Folkhälsomyndigheten under 2022 genomförde sin nationella befolkningsundersökning, Hälsa på lika villkor.

Men vad är egentligen stress och vad triggas den av? Experten Niclas Almén svarar så här:

– Enkelt förklarat blir hela vår organism extra aktiverad. Vi blir då mer aktiva, bättre fokuserade och mer spända i musklerna. Kroppen utsöndrar också olika typer av stresshormon som kortisol och adrenalin. Syftet är att kunna agera effektivt i relation till en specifik utmaning. Förr i tiden var det livsnödvändigt, eftersom människan på daglig basis kunde utsättas för olika fysiska faror. Det gällde att snabbt kunna gå i kamp, eller fly.

Måste du alltid vara tillgänglig? Är det meningen att du måste svara om chefen ringer. Har du semester eller inte?
Trots alla digitala hjälpmedel hamnar vi ofta i tidsnöd. Måhända är det hög tid att prioritera vad som verkligen är viktigt? ///  ILLUSTRATION: Getty Images/C.J. Burton

Många tusen år senare är det helt andra orsaker till att vi upplever stress. Niclas berättar att vanliga faktorer är relations- och ekonomiska problem liksom höga krav på jobbet och en känsla av att inte ha kontroll. Stress under semestern har det däremot inte forskats så mycket om. 

Likväl kan man genom ett sunt förhållningssätt och rätt prioriteringar skapa bästa förutsättningar för att koppla av när ledigheten väl kommer. En viktig faktor är vad vi har för förväntningar på saker vi tar oss för. Niclas förklarar:

– Inför semestern förväntar vi oss att det ska bli bästa tänkbara väder, att ungarna ska bli supernöjda och att allt ska vara helt fantastiskt. Det lär mynna ut i stress eftersom det förmodligen inte kommer bli precis så. Många gånger är det alltså inte själva utfallet i sig som är avgörande för hur vi upplever semestern, utan snarare hur semestern blir i förhållande till de förväntningar vi har på den. Därför kan det vara gynnsamt att tona ner förväntningarna till en realistisk nivå, eller varför inte rent av till en orealistiskt låg nivå?

Allt ni ska ha med er. Allt som har planerats i förväg. Vad händer om vädret blir sämre än dåligt?

Tidsoptimism kan också vara en fälla.

–Många är väldigt optimistiska i planeringsstadiet och tror att semestern är längre än vad den egentligen är. Därför är det vanligt att planera in alldeles för många saker och sedan bli missnöjd och jäktad när dagarna bara rusar i väg, berättar Niclas.

Det är även nyttigt att reflektera över vilka situationer som brukar trigga stressen. Om man lever tillsammans med någon kan det därför vara en god idé att långt före semestern diskutera kring detta. Bena då ut vad det finns för potentiella riskfaktorer för att bli onödigt stressad och hur dessa situationer kan förebyggas. 

Något annat som är kännetecknande för ledigheten är att vi vanligtvis gör avsteg från våra rutiner. Hemmavid är ofta autopiloten påkopplad medan vi på resande fot behöver fatta betydligt fler beslut. Eftersom vanor verkar lugnande är det en fördel om vi inför ledigheten har ”krattat manegen” så bra som möjligt.

– Om möjligheten finns att helt släppa jobbet och andra åtaganden under semestern har man betydligt bättre förutsättningar att koppla av, jämfört med om man exempelvis måste hålla koll på mejlen eller bli nådd per telefon. Att hantera jobbkrav samtidigt som man ska vara fullt tillgänglig för familjen kan lätt trigga i gång stressen, förklarar Niclas.

Dålig ekonomi är en av de vanligaste anledningarna att vi blir stressade. Få dagar kvar till betalningsdags och lika få slantar på kontot är både en mardröm och dessvärre även vardag för många.

Hur gör man då om man har jäktat mycket, eller på andra sätt varit uppvarvad, och har svårt att trycka på ”offknappen” när ledigheten börjar?

– Ifall vi är ansträngda och anspända inombords spelar det ingen roll om rutten, husvagnen och vädret är perfekt. I dessa fall är det nödvändigt att lära sig att avaktivera stressystemet några gånger varje dag, berättar Niclas. (Se mer om hur du går till väga i rutan här nedan, red. anm.)

Avslutningsvis berättar Niclas om en intressant erfarenhet från sitt tidigare arbete som psykolog på en hjärtrehabiliteringsklinik. Patienterna hade haft hjärtinfarkt och fick hjälp med att göra en livsstilsförändring – där en av grundpelarna var stresshantering.

Många hade nämligen jäktat och ansträngt sig som tokar och prioriterat bort sin egen hälsa för att frigöra mer tid. Niclas lät patienterna jobba i grupper där de diskuterade kring värderingar, med målet att utröna vad som är viktigt i livet. Alla grupper visade sig komma fram till samma sak.

Att vara uttråkad kan också innebära en form av stress, och inte minst för föräldrarna om deras barn inte trivs. /// FOTO: Getty Images/Oliver Rossi

– Jag behövde knappt säga eller göra något som terapeut med den erfarenheten de hade i bagaget, säger Niclas och utvecklar:

– Efter att ha sett döden i vitögat insåg patienterna att hälsan samt ens nära och kära är det som betyder allra mest och bör prioriteras. 

Därmed kom grupperna fram till att inget annat spelade lika stor roll längre och således inte stressade dem i samma utsträckning. Med det sagt kan tacksamhet vara ett nyckelord även för personer som inte har varit nära döden.

Att vara tacksam för det man har och lära sig att göra rätt prioriteringar, kan hjälpa till att skapa ett inre lugn där man inte tar allt på så stort allvar.


NIKLAS 5 ÅTERHÄMTNINGSTIPS

Niclas Almén, stressforskare, har skrivit boken Återhämtningsguiden.

Många forskare är i dag överens om att det inte är stressen i sig som orsakar ohälsa – utan brist på återhämtning. Genom att skapa olika positiva upplevelser är det fullt möjligt att ordna en tillvaro där återhämtning har en självklar plats. Här är fem tips som främjar återhämtningen och som kan hjälpa dig att finna lugnet under semestern.

SKAFFA KONTROLL

Försök skapa situationer som du själv kan påverka. Det betyder att du kanske inte ska detaljplanera varje dag, eftersom det minskar utrymmet att ta hänsyn till dagsformen och dina preferenser just nu.

PRIORITERA AVKOPPLING

Gör saker som leder till att du blir avslappnad. Lyssna gärna på vad andra säger, men vad som får dem att bli avslappnade kanske inte får dig att bli det. Gör sådant som får just dig att koppla av.

SKAPA KONTRASTER

Försök att göra din semester till något som inte liknar ditt jobb eller din vardag. Om din vardag exempelvis består av mycket beslutsfattande kanske din sambo eller någon annan kan hålla i taktpinnen under ledigheten.

ANTA POSITIVA UTMANINGAR

Gör saker som aktiverar dig och får i gång nyfikenheten och lusten. Även här är det bara du som vet vilka aktiviteter som får dig att känna så. Även om det kan kännas motigt, brukar positivt utmanande aktiviteter bidra till harmoni i kropp och sinne.

TA EN MENTAL PAUS

Pausa praktiskt och mentalt från det som stressar dig i vardagen. Om du exempelvis känner press över ett pågående husbygge kanske du inte bör köra på extra hårt med det under semestern. Lägg istället verktygen åt sidan en period. Se också till att rent mentalt ta en paus; ibland kan det vara hjälpsamt att sätta ett datum för när det är dags att ta tag i en viss sak igen.

Niclas Almén har skrivit boken Återhämtningsguiden och hjälper även verksamheter att göra mindre förändringar för att skapa goda förutsättningar för återhämtning på arbetet, så att medarbetarna orkar prestera långsiktigt.

Rulla till toppen