Nya skatteregler 1 juli: Alla får skatta

Publicerad: 2018-05-15   Uppdaterad: 2023-04-18

Den 1 juli 2018 införs nya lagar kring fordonsskatter i Sverige. Enligt bonus-malus kommer förändringarna att gälla alla husbilar som är registrerade som PB klass II, oavsett totalvikt.

Nya skatteregler 1 juli: Alla får skatta
Nu är stora, tunga husbilar skattebefriade, men om de registreras efter den 1 juli 2018 gäller andra skatteregler.

I det nuvarande systemet finns det som bekant fordon som är skattebefriade, företrädesvis tunga stora husbilar i PB Klass II. Den skattebefrielsen försvinner för fordon som registreras efter den 1 juli 2018. 

”Den femåriga skattebefrielsen som finns i dagsläget och medför att vissa tunga husbilar är skattebefriade, upphör att gälla den 1 juli 2018. De fordon som redan tagits i trafik och är skattebefriade nu kommer att vara det även efter den första juli. Förändringen påverkar inte den nuvarande fordonsparken utan omfattar enbart de fordon som tas i trafik första gången den 1 juli eller senare”, säger Manne Hennix på Transportstyrelsen. 

Det nya systemet innebär att säljaren inte kan ge köparen av en ny husbil ett korrekt svar på frågan hur stor den nya skatten blir. Detta beror på att det är så många och så specifika parametrar i beräkningsunderlaget, att varje bil får en egen och specifik slutlig skatt, också beroende på vilket datum bilen registreras förutom vikt, längd, bredd, höjd och beräknade utsläppsvärden. 

För att inte drabbas av oöverstigliga kostnader har man som fordonsägare möjlighet att avregistrera sin husbil när den inte används. Man har rätt att göra detta i princip hur ofta man vill, men det måste gå 15 dagar mellan på- och avställningarna för att återbetalning skall ske, och årsskatten måste vara minst 4 800 kronor.

Rulla till toppen