Gör Det Själv: Hitta solens energi

Publicerad: 2018-09-22   Uppdaterad: 2023-04-18

När husbilen står i skuggan under ett träd ger solpanelen nästan ingen energi. En fristående solpanel ute i solgasset är då räddningen.

På många campingfordon finns en fast monterad solpanel på taket.

– Den ger bra laddning till extrabatteriet om fordonet står i solsken, men i skuggan under ett träd blir det i princip noll, säger Gert Lengqvist, som i sitt företag 24volt.eu arbetar med sol-, vatten- och vindenergi.

Han förklarar att det är enkelt att koppla in en extra solpanel, men att det måste ske på rätt sätt.

Har exempelvis fordonet en fast monterad solpanel på 100 watt, så måste regulatorn vara på minst tio ampère för att även klara en extrapanel på 50 watt.

– Det går också utmärkt att ha en extra regulator enbart till den fristående solpanelen, förklarar Gert Lengqvist.

En 50-wattspanel kan anslutas med en tio meters 2 x 2,5 millimeters kopparkabel, som endast förbrukar cirka tre procent av strömstyrkan. På pluskabeln nära batteriet placeras en säkring på fem ampère.

Den extra anslutningen till regulatorn förses med kopplingar med skyddade poler speciellt anpassade till solpaneler, exempelvis MC4-kontakter. Monterade så att plus och minus inte kan förväxlas.

Det gäller sedan att hitta en lämplig väg för kabeln från solpanelen in till regulatorn och bodelsbatteriet i campingfordonet.

Gör Det Själv: Hitta solens energi
Anslutningen till extrapanelen nära bodelsbatteri och regulator. Regulatorn bör klara full effekt från alla solpaneler.
Gör Det Själv: Hitta solens energi
Kontaktdon utvecklade för säker koppling av solpaneler. Det är viktigt att plus och minus kopplas rätt.

BRA ATT VETA!

• Privatpersoner får utföra lågvoltsinstallationer i fordon, men felmontage kan äventyra nybilsgarantin.
• På elcentralen finns ofta en EBL-anslutning för solpanelsregulatorn.
• Regulatorn kan även anslutas direkt till bodelsbatteriets poler.
• Viktigt med rätt regulator till gel-batterier.
• Flera regulatorer kan anslutas till bodelsbatteriet.
• En regulator för både 12 och 24 volt ansluts först till batteriet för att anpassa sig till rätt volt.
• Solpanelerna blir allt mindre och effektivare.
• För 15 år sedan var en solpanel tio gånger så dyr.

Rulla till toppen