Guide: Så rengör du takluckan

Publicerad: 2019-05-22   Uppdaterad: 2023-04-18

Löv, frön och annat som stör ljusflödet genom takluckan? Den går att få ren, även den typ med dubbla skikt som vid en första anblick ser omöjlig ut.

Guide: Så rengör du takluckan
Har du ställt vagnen olämpligt och glömt luckan öppen någon månad kan det var fullt av skräp mellan skikten.

Gamla typer av takluckor på husvagnar var inga problem att få rena. Höj upp dem, tvätta av dem med såpvatten och sänk ned dem. Därefter samma sak på utsidan och sedan var det klart.

När husvagnstillverkarna, åtminstone en del av dem, började med takluckor med dubbla skikt blev det värre. Ofta letade sig frö, löv samt en och annan husvill fluga in mellan skikten och var omöjliga att få bort.

Guide: Så rengör du takluckan
Vanligt såpvatten brukar i allmänhet vara tillräckligt för att luckan ska bli ren. Tvätta och torka av båda skikten på båda sidorna.

För att få dessa typer av takluckor rena, som bland annat används av Kabe, måste hela luckan demonteras.

Nu är det en ganska enkel procedur att ta bort luckan. I detta exempel satt luckan med fyra insexskruvar som lossades från utsidan.

Hela luckan togs sedan in till arbetsbänken i garaget där de båda skikten skiljdes från varandra. Skikten sitter endast samman med insexskruvarna och har plastdistanser mellan sig, men intorkad smuts kan få skikten att sitta ganska hårt ändå. När skikten är delade rengörs de med såpvatten och torkas torra.

Guide: Så rengör du takluckan
Montera tillbaka takluckan i skikt. Här är innerskiktet på plats tillsammans med de fyra distanserna.

Därefter kommer den svåra biten. Klättra upp på en stege och lägg först på det inre skiktet. Placera sedan ut distanserna på hålen.

Till sist passar du in det yttre skiktet. Här gäller det att vara stadig på handen så att distanserna inte smiter iväg. Ett annat problem vid monteringen är att fästena är mer flexibla än själva luckan. Med hjälp av exempelvis några insexnycklar som sticks genom skruvhålen, går det att fixera luckan.

Vicka sedan på skruvarna tills en skruv går att dra fast. Glöm inte brickan mellan skruven och luckan.

Guide: Så rengör du takluckan
Fästet är mer flexibelt än luckan. Med hjälp av en insexnyckel kan de vickas för att hålen ska stämma överens, samtidigt som det håller distanserna på plats. Glöm inte brickorna och dra inte fast skruvarna för hårt.

Upprepa tills alla skruvar tagit gängor och dra sedan fast dem ordentligt. Tänk på att inte dra åt skruvarna för hårt då det är metall mot plast. En bra tumregel i sådana fall är att först dra fast skruvarna, och sedan dra dem ytterligare ett varv.

Rulla till toppen