Därför ska inte husbilar omfattas av bonus-malus-systemet!

Publicerad: 2017-10-16   Uppdaterad: 2023-04-18

Regeringens förslag på nytt fordonsskattesystem, det så kallade bonus-malus-systemet, omfattar personbilar klass 1 samt lätta lastbilar och bussar, fordon med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. Dessutom alla personbilar klass 2 (husbilar), oavsett totalvikt. Syftet är att motivera bilköpare att välja alternativ med så låg klimatpåverkan som möjligt. Problemet är att för husbilsköparna finns...

Regeringens förslag på nytt fordonsskattesystem, det så kallade bonus-malus-systemet, omfattar personbilar klass 1 samt lätta lastbilar och bussar, fordon med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. Dessutom alla personbilar klass 2 (husbilar), oavsett totalvikt.

Syftet är att motivera bilköpare att välja alternativ med så låg klimatpåverkan som möjligt. Problemet är att för husbilsköparna finns i dagsläget inga alternativ. Ett par konceptbilar med hybriddrift har visats, men än så länge är drivlinan så tung att det inte går att tillverka en husbil med el- eller hybriddrift som uppfyller lastkraven i EU-förordning 1230/2012. Något alternativ till diesel eller bensin som drivmedel finns således inte,  skriver Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) i ett öppet brev till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. 

”Om personbil klass 2 omfattas av bonus-malus-systemet, kommer detta med stor sannolikhet att innebära en kraftig negativ försäljningsutveckling” skriver Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF). ”Detta i sin tur medför givetvis att många personer inom husbilsbranschen – gäller såväl tillverkare och importörer som återförsäljare – kommer att friställas.”

Även Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, ser allvarligt på konsekvenserna. Beslutet påverkar små och medelstora företag som säljer husbilar.

Den uteblivna nybilsförsäljningen kommer att ersättas med begagnade husbilar som säkerligen har ett högre CO2-utsläpp än vad bilar av de senaste årsmodellerna har.

I brevet skriver man att om konsumenterna väljer begagnade husbilar i stället för att köpa fabriksnya husbilar i Sverige, är konsekvensen uteblivna momsintäkter i miljardklassen – något som inte kompenseras av de höjda skatter som under husbilens tre första levnadsår drabbar de husbilar som säljs som nya i Sverige.

Den som köper en begagnad husbil får inte heller de nya säkerhetssystem (exempelvis adaptiv farthållare, sidvindsassistans och körfältsassistans) som finns på nya husbilar.

Husbilsägarna skulle dessutom i högre grad än idag, och för längre perioder, ställa av sin husbil när den inte används. En ökad arbetsbelastning för Transportstyrelsen, och ytterligare sänkta skatteintäkter.

Det föreslagna bonus-malus-systemet omfattar inte motorcyklar med motiveringen att de ”normalt används i mindre utsträckning än de flesta andra lätta fordon”.

”En beskrivning som lika väl skulle kunna gälla husbilar”, skriver HRF. 

Mot denna bakgrund anser undertecknade att personbil klass 2 (husbilar) inte skall omfattas av bonus-malus-systemet. 

 

Vad tycker du? Diskutera gärna.

Rulla till toppen